Spetsbåge

Bild tagen från Mats Halldin

En spetsbåge är en båge som består av två cirkelsegment som möts i båghjässan så att där bildas en spets. Den vanliga, liksidiga spetsbågen konstrueras så att cirkelsegmentens medelpunkter ligger i motstående anfang. När medelpunkterna läggs utanför anfangen benämns bågen hög spetsbåge eller lansettbåge, och om medelpunkterna läggs på bågens baslinje kallas spetsbågen tryckt. Även draperi-, karnis-, köl-, triangel- och tudorbågen kan kallas för spetsbågar.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Spetsbåge"