Stavparkett

Bild tagen av Lars Lentz

Stavparket kallas för det "äkta" parkettgolvet och består av tjocka stavar, ofta i träslaget ek, som läggs i olika mönster. Stavparkett var i århundraden den vanligaste golvtypen i Europas borgarbostäder. Även i Sverige har stavparkett och slottsgolv fina traditioner. Under mitten av 1900-talet blev stavparkett ett alltmer självklart val även för enklare privatbostäder. Ett golv av stavparkett kan ligga kvar under husets hela livslängd.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Stavparkett"