Tabeller

Denna wiki är ett exempel på hur man skapar tabeller i Arkipedia (gäller även för vårt forum). Dessvärre finns det ingen så kallad 'visuell redigering' utan tabeller måste skapas med HTML kod.

Ni kan läsa mer om HTML tabeller här 1

Det finns också bra verktyg för att automatiskt generera den kod som behövs, till exempel här 2

Dessvärre stöder vårt redigeringsläge inte tabeller just nu, men vi hoppas kunna lösa detta. Så länge kan ni använda ovanstående länkar som referens, eller titta i redigeringsläget av denna wiki för att se hur tabellen nedan skapats.

Rubrik1 Rubrik2 Rubrik3
Rad 1, kolumn 1 Rad 1, kolumn 2 Rad 1, kolumn 2
Rad 2, kolumn 1 Rad 2, kolumn 2 Rad 2, kolumn 2
Rad 3, kolumn 1 Rad 3, kolumn 2 Rad 3, kolumn 2

  1. W3C Schools 

  2. tablegen.nfshost.com 


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Tabeller"