Takbrunn

Bild tagen av Holger.Elgaard

En takbrunn är en del av takavvattningssystemet på ett plantak, ett sågtak eller andra tak med invändigt avlopp. Takbrunnen för takvattnet från yttertaket till en ledning som i sin tur leder vattnet till avloppet. Ofta förses taket med en takränna som utbildas med fall till takbrunnen. Takbrunnen har en perforerad huv (lövsil) som skall förhindra att löv och skräp täppar till brunnen. Takbrunnen med anslutande ledning kan även vara uppvärmd, så förhindras att isbildning stoppar vattenavrinningen.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Takbrunn"