Takets lutning. Anges i grader och den vinkel som avses är den mellan takets insida och horisontalplanet, vilket betyder att ju större vinkel, desto brantare tak.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Takfall"