Bild tagen av Holger.Ellgaard

Takfot, takskägg, eller taksprång är den del av ett yttertak som skjuter utanför väggen. Den har till uppgift att skydda delar av fasaden från nederbörd. I snörika trakter, som exempelvis alperna, har byggnader ofta mycket långt utkragande taksprång. Denna byggnadsstil inspirerade 1800-talets träbyggnadskonst i Sverige och döpdes här till schweizerstil. I takfoten fästs vanligtvis en hängränna för att leda regnvatten från taket till ett stuprör.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Takfot"