Bild tagen av tristanf

Takkupa (eller vindskupa) kallas den del av taket som utbildas som ett fönster, dock inte i takets lutning som ett takfönster, utan som en egen byggnadsdel med ett vanligt, lodrätt stående fönster, samt ett eget tak och egna ytterväggar.

Takkupan gör det möjligt att erhålla dagsljus till en vindsvåning med full ståhöjd innanför fönstret. En takkupa i kombination med en fönsterdörr kan även användas för att få tillgång till en balkong, takaltan eller liknande från en vindsvåning.

En variant av takkupan är den indragna eller delvis indragna takkupan; den blir utseendemässigt mindre dominant och krävs oftast av myndigheter vid utbyggnad av vindar i innerstadsområden. Takkupa benämns också lukarn som då avser en cirkulär takkupa, eller som dekorativ öppning på exempelvis tornspira i gotisk arkitektur


Källa: Svenska Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Takkupa


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Takkupa"