Trädmått

En trädplantering i hårdgjordmiljö bör inte understiga c:a 2 meters bredd; i parkmiljö bör bädden vara minst c:a 4 meter bred i anslutning till hårdgjord yta. Djupet på en plantering är vanligen c:a 1 meter. Några exempel: enter image description here

Måtten är ungefärliga. Illustrationen bygger på uppgifter i Malmö stads Gatusektioner – Råd och exempel (2006). Exempel på träd med 2-metersbädd är gullregn, prydnadskörsbär och prydnadsapel; exempel på träd med 3-metersbädd (8-12 m höga) är rönn och prunusarter; exempel på träd med 3-metersbädd (12-18 m höga) är oxel och småbladig ask; exempel på träd med 4-metersbädd är ek, lind, platan och hästkastanj. En beskrivning av förutsättningarna för al, bok, björk, ek, lind, lönn och "andra trädarter och exotiska trädarter" finns här.

Detaljerad information och tekniska sektioner för träd i stadsmiljö - till exempel träd på bjälklag och anläggning i hårdgjord miljö med skelettjord - finns i Stockholms stads Handbok - Växtbäddar för stadsträd i Stockholm (2007) och Uppsala kommuns Trädhandbok.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Träd"