Trångboddhet

I Sverige definieras trångboddhet utifrån den så kallade norm 3, en trångboddhetsnorm som använts sedan 1970-talet. Det innebär generellt att en bostad har fler boende än sovrum; ett undantag görs för samboende vuxna. En icke trångbodd bostad måste förutom kök och badrum ha ett rum som inte är ett sovrum (det vill säga ett vardagsrum). Alltså:

  • 1ROK är alltid trångbott eftersom man sover i det rum som inte är köket (inget eget sovrum).
  • 2ROK är trångbott om bostaden hyser fler än en person, eller fler än två samboende vuxna.
  • 3ROK är trångbott om bostaden hyser fler än två personer, eller fler än två samboende vuxna och en person med eget sovrum.

Etc.

I Sverige är 15% av befolkningen trångbodd (2012); 1980 var siffran 20%. 11% av alla vuxna är trångbodda - genomsnittet i EU är 18% (2012). Trångboddhet är vanligast bland yngre ensamstående i storstäderna: 20% av invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är trångbodda (2012). Var tredje i åldern 16-24 och var fjärde i åldern 25-34 bor trångt. Två tredjedelar av de trångbodda bor i 1ROK.

Trångboddhet är dubbelt så vanligt bland personer med utländsk bakgrund än bland personer med svensk bakgrund. (Utländsk bakgrund = född utomlands eller båda föräldrarna födda utomlands). Bland utrikes födda bor 36% i trånga bostäder (2013), medan 13% av inrikes födda bor trångt. År 2000 var siffrorna 26% respektive 12% - trångboddheten har alltså ökat kraftigare bland utrikes födda under 2000-talet. Personer födda utanför Europa är oftare trångbodda än personer födda inom Europa: 45% respektive 22% (2013).

Över 90% av barn mellan 10-18 år i Sverige har ett eget rum. Det är vanligare bland barn med svensk bakgrund.

Trångboddhet är vanligast bland hyresgäster: 33,6% av Sveriges hyresgäster bor trångt. Motsvarande siffror för boende i bostadsrätter är 19% och för boende i villor 4%. En orsak är att hyresgäster ofta har mindre pengar än boende i bostadsrätt eller villa.

Svår trångboddhet var en av drivkrafterna i de statliga satsningarna på bostäder i Sverige under 1900-talet; se till exempel den historiska bakgrunden i Ola Nylanders Bygg bort bostadsbristen. Bland orsaker till trångboddhet kan nämnas bostadsbrist och brist på billiga bostäder.

Källor: Trångboddheten i Sverige minskar (SCB 2012-05-24); Nästan var femte EU-medborgare är trångbodd (2012-05-24); Vanligare att utrikes födda bor trångt (SCB 2014-12-04). Sveriges radios programserie om trångboddhet i Tendens (Sänt 2014-12-08 till 2014-12-10).