Bild tagen av ndanger

En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. En trappa består av två eller flera plansteg som ofta sitter fast i vangstycken. De lodräta delarna mellan planstegen kallas sättsteg. Trappor med öppen konstruktion saknar sättsteg. Ofta finns det en ledstång för underlättande av passagen.

Det finns många olika typer av trappor, bland annat stentrappor, rulltrappor och spiraltrappor. En serie hophängande trappsteg mellan två vilplan kallas trapplopp. Förhållandet mellan steghöjden och stegdjupet kan beräknas med formeln: 2steghöjden + stegdjupet = 600 till 650 mm. Exempelvis 2160+300=620 mm.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Trappor"