En travé är inom arkitekturen i egentlig mening avståndet mellan två bjälklagsbärande stöd, men i vidare mening avståndet mellan två huvudstöd i ett tunnvalv eller kryssvalv.
I överförd mening kan en travé också avse en hel valvenhet, det vill säga en del av hela den välvda byggnadsdelen som avgränsas av ribbor, gördelbågar och sköldbågar.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Travé"