Treklövervalv

Bild tagen av Sven Rosborn

Treklövervalv eller klöverbladstak kallas innertak med ett treklöverformigt tvärsnitt. Taket består av tre sammanfogade tunnvalv, med ett högre rundat mittvalv omgivet av två lägre rundade sidovalv. Sidovalven är högst upp horisontella och längst ned vertikala. Ingen uttalad gräns finns mellan sidovalv och väggar. Materialet är vanligtvis trä.

Treklövervalv i medeltida kyrkor
Södra Råda gamla kyrka som brann ned 12 november 2001, var den sista medeltida kyrkan med helt och inklätt treklövervalv. Många medeltida stenkyrkor hade från början treklövervalv men dessa byttes på 1400-talet ut till tegelvalv. Exempel på sådana kyrkor är Funbo kyrka, Lagga kyrka, Söderbykarls kyrka, Tensta kyrka och Tuna kyrka. Ovanför nuvarande tegelvalv kan man finna rester av bärande konstruktion till treklövervalv.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Treklövervalv"