Tromp är en liten valvbåge eller ett system av koncentriskt bredare, undan för undan utskjutande valvbågar. Tromper är diagonalt placerade för att bära upp en polygonal eller rund överbyggnad på en fyrkantig bas.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Tromp"