Tyst Sida

Tyst sida är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 dBA frifältsvärde. Den tysta sidan bör därutöver vara visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på. Även maximalnivån 70 dBA gäller för att uppfylla definitionen av tyst sida. För att uppfylla kravet för tyst sida bör minst hälften av bostadsrummen, samtliga sovrum och uteplatsen vara vända mot den tysta sidan.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Tyst Sida"