Upplåtelseform

Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad.

I Sverige har vi upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt det mindre vanliga kooperativ hyresrätt.

Ibland använder man begreppet boendeform. Det är mindre precist och definierat men beskriver oftast vilken typ av bostad man bor i - småhus eller flerbostadshus.

Källa: Boverket


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Upplåtelseform"