Valmat tak

enter image description here

Valmat tak
Halvvalmat sadeltak En variant på utformning av lutande tak. Valmning innebär att takets ändar är avfasade så att det bildas ett lutande plan i form av en triangel med basen mot gaveln och toppen mot änden av taknocken, som alltså inte går ända ut till gaveln. [Behöver förtydligas] Valmningen har oftast samma takfall som på långsidorna. Valmning har främst en estetisk funktion och är normalt dyrare att utföra än t ex ett vanligt sadeltak.

Varianter av valming
Helvalmat kallas ett tak där valmningen går ända ned till i nivå med långsidornas takfot. Ett hus med helvalmat tak har således inget gavelröste. Halvvalmat kallas ett tak där valmningen slutar en bit högre än långsidornas takfot. Ett hus med halvvalmat tak har således gavelröste men ingen gavelspets.

Helvalmat mansardtak
Numera är det oftast sadeltak som valmas men även mansardtak kan valmas även om det är ovanligt på nyare villor. På ett halvvalmat mansardtak går valmningen normalt ned till i nivå med "brottet" och har samma takfall som mansardtakets övre del. Denna taktyp är relativt vanlig på större sekelskiftesvillor. På ett helvalmat mansardtak är även valmningen bruten, så att taket är brutet runtom huset. Denna taktyp hittar man främst på hus från sjuttonhundratalet, där den inte sällan har kombinerats med takkupa på både långsidorna och de valmade ändarna.1