Valvbåge

En valvbåge är en båge där en serie stenar vilar mot varandra i en bågfrom. Valvbågar har den egenskapen att de omvandlar dragkrafter till tryckkrafter, vilket i synnerhet eftersträvas i stenarkitektur eftersom sten som material är dåligt på att uppta dragkrafter. En valvbåge saknar draghållfasthet. Ett stort tekniskt problem är att få vederlagen att uppta de horisontalkrafter som bågen skapar i anfangen.


1

1 Slutsten
2 Kilsten
3 Anfangssten
4 Anfang
5 Impost
6 Vederlag
7 Hjässa
8 Pilhöjd
9 Spännvidd


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Valvbåge"