wild card

Wild card
Wild card är ett begrepp som under de senaste åren växt i arkitektureuropa som ett verktyg lyfta fram små och oetablerade kontor på snedvriden marknad. Runt om i Europa har det gjorts satsningar för att underlätta för små och nyetablerade kontor att slå sig fram på olika sätt. I Tyskland och i Schweiz har offentligt arrangerade arkitekttävlingar haft en viss kvot som tilldelas nyetablerade kontor. I både Norge och Finland har det under de senaste åren genomförts projekt i satsningar med nystartade kontor.

2007 började de i Danmark diskutera nya sätt att hjälpa småkontoren in på marknaden. Året efter startades det ett wild card-system. Förutom att starta en hemsida där kontoren kunde registrera sig, så anordnades det speeddating-kvällar mellan kontor och byggherrar.
När samma frågor blev aktuella i Norge utvecklade norska arkitektförbundet NAL ett eget wildcard-program som lanserades förra våren. Det norska programmet är en vidareutveckling av det danska, där NAL även gjorde en juridisk undersökning om nya sätt att tolka upphandlingslagarna och parallellt grundade ett mentorsprogram för wildcard-kontoren.

Satsningar i Sverige:
Liljevalchs konsthall.
När tävlingen om tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall öppnades i december 2012, där minst ett av de fyra kontoren som går vidare i tävlingen ska vara ett ”wild card”.
Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekters årsstämma 2012 beslutade sig förbundet att undersöka förutsättningarna för en svensk version av ett wild card-program i Sverige.
Vallastaden, Linköpingsbo2016
I Vallastadens marktilldelningsprogram efterlyses mångfald och variationsrikedom. För att få de mindre etablerade kontoren att kunna medverka i Vallastaden har mässarrangören LinköpingsExpo lanserat ett wild card-system, där byggherrarna som använder sig av ett mindre etablerat arkitektkontor premieras. Byggherrar som väljer att samarbeta med ett arkitektkontor som uppfyller samtliga wild card-kriterier, får konkurrensfördelar i sitt marktilldelningsanbud.

Läs mer om olika wild card-kriterier här

Läs och fyll på Archileaks lista med kontor som uppfyller wild card-kraven för Linköpingsbo2016 här.

enter image description here Vy över Vallastadens kvartersgård. Bild: Okidoki Arkitekter

Mer om wild cards:

http://archileaks.se/redaktionellt/wild-card/

http://archileaks.se/redaktionellt/wild-cards-i-vallastaden/