wild card-kriterier

Kriterier för olika varianter av wild card-system.
Läs mer om wild cards här

Danska wild card-kriterier:

 • A) Virksomheden skal være momsregistreret
 • B) Mindst én af virksomhedens ejere/partnere opfylder EU’s direktiv om afgang fra en anerkendt arkitektskole.
 • C) Virksomheden må højst have en omsætning på 2 mio. kroner i gennemsnit pr. år over 5 år.
 • D) Virksomheden har højst 5 års regnskab.

Norska wild card-kriterier

 • A) Du må ha et foretak innen arkitektur/landskapsarkitektur registrert- og med arbeidssted i Norge
  1. B) Foretaket må være etablert innen siste åtte år
  2. C) Omsetningen må være under 5 millioner kroner (snitt av omsetning siste 3 år)
  3. D) Du må årlig oppdatere din profil.

Vallastadens wild card-kriterier

 • A) Företagets omsättning får ej överstiga 5 miljoner kr/år (genomsnitt under de senaste 3 åren)
 • B) Företaget måste vara momsregistrerat.
 • C) Företagets ålder får högst vara 10 år (registreringsdatum)
 • D) Minst en av företagets partner har arkitektexamen. Från svensk akademisk utbildning gäller magister- eller kandidatexamen från Arkitekturprogrammet vid: Chalmers tekniska högskola CTH, Lunds tekniska högskola LTH, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, samt Umeå Universitet. Utöver det är internationell examen som uppfyller EU-direktiv om arkitektexamen godkänd.

.
.

Här finns en lista med exempel på arkitektkontor som faller in under LinköpingsBo2016s wild card-kriterier!