wild card-lista

Exempel på arkitektkontor som faller in under LinköpingsBo2016s wild card-kriterier :

(fyll på genom redigera artikeln)

ARKITEKTKONTOR FÖRETAGETS OMSÄTTNING ÖVERSTIGER EJ 5 MSEK/ÅR
(I GENOMSNITT SENASTE 3 ÅREN)
FÖRETAGET ÄR MOMSREGISTRERAT
FÖRETAGSÅLDER HÖGST 10 ÅR
(REGISTRERINGSDATUM)
PARTNER HAR ARKITEKTEXAMEN
PARTNERS
EXAMENSÅLDER
HÖGST 10 ÅR
Andreas Martin-Löf JA Ja Ja, reg 2008 Ja Ja
Fabel Arkitektur Ja Ja Ja, reg 2012 Ja Ja
Kontoret arkitekter Malmö AB Ja Ja Ja, reg 2010 Ja Ja
Norell/Rodhe JA JA JA, reg 2012 Ja Ja
m&m arkitekter JA JA JA, reg 2011 Ja Ja
Per Nadén JA JA JA, reg 2010 Ja Ja
Utopia Arkitekter AB Ja Ja Ja, reg 2008 Ja Ja
Arkitektstudio Witte AB Ja Ja Ja, reg 2011 Ja Ja
Paradiso Arkitekter Ja Ja Ja, reg 2013 Ja Ja
Tailormade Arkitekter Ja Ja Ja, reg 2013 Ja Ja
Förstberg Ling Ja Ja Ja, reg 2013 Ja Ja